بيا تا برات بگم

ناچارنویسی و تفنن نویسی پراکنده در هر عرصه

زندگی نامه آمنه یوسفیآمنه يوسفی فرزند سيد سکندر شاه در سال ۱٣٣۱ خورشيدی (۱۹۵٢ ميلادی) در يک خانوادۀ روشنفکر در محل پايان چوک کابل چشم به جهان گشود. پدرش يکی از بازرگانان (تجار) معروف کابل بود و مادرش که صفورا سکندری نام داشت، از انگشت شمار زنان تحصيلکرده عصر امانی بود که در دورۀ جمهوری محمدداوود، مادر سال افغانستان شد.

آمنه که در ميان دوازده فرزند خانواده جايگاه هفتم داشت، از همان کودکی دختر با استعداد بود. آموزش دورۀ ابتدايی را در سال ۱٣٣۵ خورشيدی از چهار سالگی در مکتب (مدرسۀ) "ستاره" (در باغ عليمردان خان کابل) آغاز کرد و در سال دوم دبستان امتحان سويه داد و به صنف (کلاس) چهارم رفت و در مجموع اين دورۀ را در مدت پنج سال به پايان رساند. تحصيلات متوسطه را در ليسه (دبيرستان) "زرغونه" ادامه داد و اغلب شاگرد ممتاز بود.

در سال ۱٣۴٧ خورشيدی به دانشکدۀ حقوق و علوم سياسی دانشگاه کابل راه يافت و در سال ۱٣۵۱ خورشيدی موفق به دريافت مدرک ليسانس (کارشناسی) در رشتۀ ... شد.

فعاليت اداری:

آنگاه به استخدام دولت درآمد و به‌عنوان سکرتر (دفتردار) رئيس دانشکدۀ ادبيات و علوم اجتماعی انجام وظيفه کرد. در سال ۱٣۵۵ خورشيدی با استفاده از بورس تحصيلی کولامبو به انگلستان رفت و پس از پايان تحصيل دوباره به افغانستان بازگشت.

در سال ۱٣۵٧ خورشيدی به‌عنوان مدير دفتر "ارتقای سويه علمی استادان" وزارت تحصیلات عالی  افغانستان منصوب گرديد و تا سال ۱٣۵٨ در اين سمت باقی ماند.

بين سالهای ۱٣۵٨-۱٣٦۹ خورشيدی به‌عنوان سکرتر (دفتردار) محلی در سفارت‌های ويتنام، چکسلواکی و هنگری (بلغارستان) و سازمان ملل متحد اشتغال ورزيد و سرانجام در سال ۱٣٦۹ خورشيدی (۱۹۹٠ ميلادی) همراه با خانواده به انگلستان پناهنده شد.

از سال ۱٣٧٠ خورشيدی (۱۹۹۱ ميلادی) در بنگاه سخن‌پراکنی بی بی سی بطور غير رسمی و پاره وقت مشغول خدمت شد و اکنون توليدکننده و مجری برخی از برنامه فرهنگی اين بنگاه خبری است.

فعاليت فرهنگی:

زمزمه، يکی از برنامه‌های بنگاه بی بی سی است که آمنه يوسفى آن را تهيه و اجرا می‌کند. در اين برنامه که هر دو هفته يکبار در ساعت يک بعد از ظهر به وقت افغانستان پخش می‌شود، آوازخوان‌های غير حرفه‌ای از چهار گوشه افغانستان با آواز خود زمزمه می‌کنند.

رنگين کمان، يکی ديگر از برنامه‌های بی بی سی است که آن را آمنه يوسفى وهارون یوسفی تهيه و اجرا می‌کنند. اين برنامه روزهاى سه شنبه در ساعت يک بعد از ظهر به وقت افغانستان پخش می‌شود.


خانواده:

آمنه يوسفی در سال ۱٣۵۹ خورشيدی با هارون یوسفی ازدواج کرد و حاصل اين پيوند سه فرزند پسر است
+ نوشته شده در  دوشنبه ۹ اسفند۱۳۸۹ساعت ۷:۴۷ قبل از ظهر  توسط محمــــــــد آصف  |